Inschrijven Voor Opleiding

Judge@home Recrea AT/LM/TU

login

Enkel voor personen die ooit een brevet recrea airtrack/lange mat/tumbling hebben behaald.


Nieuwe juryleden dienen sowieso een jurycursus te volgen